Architektura ogrodowaSztachety wykonujemy z desek sosnowych lub wierkowych, struganych o gruboci 2,2 cm i szerokoci 9 cm, z zaokrgleniem w grnej czci.


Sztachety poddawane s impregnacji cinieniowej.


Tabela produkowanych dugoci
Sztachety wykonujemy wakw sosnowych lub wierkowych, o rednicy 6, 7 lub 8,cm przepiowanych wzdunie.Sztachety poddawane s impregnacji cinieniowej.Tabela produkowanych rednic i dugoci


Wykonujemy rwnie gotowe przsa potu:


Potek smart:

Wykonany ze sztachet struganych o gruboci 2cm i szerokoci 9 cm mocowanych za pomoc gwodzi galwanizowanych do dwch poprzecznych kantwek o wymiarach 3,5 x 7 cm i dugoci 200 cm.

Potek myliwski:

Wykonany ze sztachet z pwaka o rednicy 6cm mocowane wzajemnie za pomoc gwodzi galwanizowanych. W zestawie znajduj si dwa poprzeczne rygle o rednicy 8 cm i dugoci 250 cm.

„OSTROVIA”, Ostrуw Pуіnocny 49, 16-113 Szudziaіowo
tel/FAX: 85 722 14 19, e- mail: biuro@ostrovia.com, placezabaw@ostrovia.com

place zabaw   |   realizacje   |   certyfikaty   |   arcitektura ogrodowa   |   zrуb to sam   |   o firmie   |   kontakt