Zestaw wolno stojące
Publiczne place zabaw
X-03/1 PIASKOWNICA 2x2 M
X-03/2 PIASKOWNICA 3x3 M
  • deklaracja zgodności z normą
    PN-EN 1176-1-7:2009
  • minimum 2 letnia gwarancja
  • serwis przez cały okres
    eksploatacji
Dostępne wersje i skład urzadzenia
Wersja Standard
 –  urządzenie wykonane z drewna rdzeniowego, montaż bezpośrednio do gruntu
Wersja Comfort
 –  urządzenie wykonane z drewna poza rdzeniowego, montaż na kotwach stalowych

Urządzenie jest wykonane z zabezpieczonych impregnacją ciśnieniową belek drewnianych. W rogach znajdują się siedziska ze sklejki wodoodpornej. Cena urządzenia nie uwzględnia kosztów związanych z piaskiem.

widok urzadzenia
Wymiary zestawu
PIASKOWNICA 2x2
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
5,1 x 5,1 m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 26,0 m2
Wymiary urządzenia: 2,1 x 2,1 m
Wysokość urzadzenia: 0,40 m
PIASKOWNICA 3x3
Wymiary strefy bezpieczeństwa:
6,1 x 6,1 m
Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 37,2 m2
Wymiary urządzenia: 3,1 x 3,1 m
Wysokość urzadzenia:

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku dopuszcza się następujące nawierzchnie amortyzujące upadek, w obrębie strefy bezpieczeństwa tego produktu:

Rodzaj nawirzchni
Minimalna grubość warstwy
1. Nawierzchnia trawiasta
 
2. Piasek o wielkości ziarna od 0,2-2 mm
0,20 m
3. Żwir o wielkości od 2 do 8 mm
0,20 m
4. Płyty syntetyczne
45 mm
strefa bezpieczeństwa
pliki do pobrania
rysunek dwg
rysunek dwg

„OSTROVIA”, Ostrów Północny 49, 16-113 Szudziałowo
tel/FAX: 85 722 14 19, e- mail: biuro@ostrovia.com, placezabaw@ostrovia.com

place zabaw   |   realizacje   |   certyfikaty   |   arcitektura ogrodowa   |   zrób to sam   |   o firmie   |   kontakt